Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017

skola.png

 

Milí žiaci a rodičia, Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017,

ktoré sa uskutoční

 5. septembra 2016

o 8.00 hod.

na školskom dvore

pred E pavilónom.


  Tešíme sa na Vás!

Zoznam pomôcok pre žiaka 1. ročníka

school-supplies 2.gif   

 

        Zoznam školských potrieb nájdete tu:

Pozvánka

na 1. riadne zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa 06. 09. 2015 o 14.00 hod. v priestoroch knižnice základnej školy

Pozvánka

 na 3. riadne zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava v školskom roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční dňa 17. 08. 2015 o 14.00 hod. v priestoroch knižnice základnej školy

Oznam

24.gifPočas školských prázdnin 

 budú stránkové dni každú stredu

od 8.00 do 12.00 hod.

Letné prázdniny

13.gif

Milí žiaci, prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin, veľa slnka a oddychu. Tešíme sa na Vás v školskom roku 2016/2017

Módna prehliadka šiat z odpadového materiálu

medium_IMG_8023.jpg

Dajme odpadu druhú šancu.

Každý z nás vie, že odpad z našich domácností, škôl  a iných inštitúcií je potrebné separovať. Tým, že odpad separujeme, sme ohľaduplní k životnému prostrediu. Separovanie nie je vôbec náročné. Papier do modrého, sklo do zeleného a plasty do žltého kontajnera. To si zapamätá každý. Ak budeme správne triediť odpad, umožníme tak jeho ďalšie spracovanie a z odpadu znova vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Ušetríme tak prírodné zdroje a chránime životné prostredie pre nás i pre ďalšie pokolenia.

Dejepisná exkurzia do koncentračného tábora Osvienčim v Poľsku

medium_20160629_155045.jpg

 

Dňa 29. júna 2016 sa žiaci 8. a 9. ročníka  spolu s členmi miestnej Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zúčastnili dejepisnej exkurzie v koncentračnom tábore v Osvienčime pod vedením p. uč. Hrivnákovej a Kolesárovej.  Rozdelení sme boli do dvoch skupín, pričom každá mala svojho sprievodcu s odborným výkladom.

Vlastivedná exkurzia

medium_IMG_20160629_084200.jpg

 

Prvé slovenské gymnázium v Revúcej - tejto významnej inštitúcii sa žiaci našej školy venovali počas školského roka na hodinách vlastivedy. No využili sme príležitosť na vlastné oči sa presvedčiť, ako študovali naši rovesníci v minulosti. A tak sa v predposledný deň školského roka, 29.6.2016,  žiaci III.A a IV.A triedy zúčastnili na vlastivednej exkurzii v tejto národnej kultúrnej pamiatke.

Koniec školského roka 2015/2016

medium_IMG_8506.JPG

Vo štvrtok 30.6. sa skončil školský rok 2015/2016. Ešte predtým ako sa na dva mesiace zavreli školské brány sme  s hrdosťou odmenili tých žiakov, ktorí si počas desiatich mesiacov svedomito plnili školské povinnosti, úspešne reprezentovali našu školu, dosiahli pekné úspechy, podieľali sa na organizácii mnohých kultúrnych podujatí, či vynaložili snahu na to, aby pred posledným zvonením dostali od svojej pani učiteľky vysvedčenie, na ktorom sú samé jednotky. Za výborný prospech boli v tomto školskom roku ocenení títo žiaci: