Aktuality

warning: Creating default object from empty value in /home/sq019300/www_zsjelsava/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
aktuality

LETNÁ ŠKOLA

Počas letných prázdnin zorganizovala ZŠ s MŠ Jelšava v rámci Národného projektu Škola otvorená všetkým Letnú školu pre detičky a rodičov zapojených do neformálneho vzdelávania. Letná škola sa konala v dňoch 21. – 25.8.2017 v priestoroch ZŠ Jelšava. Pedagogické asistentky a OZ ZŠ a MŠ pripravili pre deti pestrý program. Detičky sa zoznámili z priestormi školy a pripravené pre nich boli rôzne športové hry, súťaže, zábavné ale aj výchovné aktivity. Jeden deň sa Letnej školy zúčastnila aj pracovníčka NP Muránska planina, ktorá si pre deti pripravila rôzne environmentálne hry a aktivity.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

skola.png


Milí žiaci a rodičia,


Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018,


ktoré sa uskutoční  4. septembra 2017 o 8,00 hod. na školskom dvore pred E pavilónom.


Tešíme sa na Vás !

ZOZNAM POMÔCOK PRE ŽIAKA 1. ROČNÍKA


  • Zošity

č.511                             5 ks


č.513                             5ks


č.5110(štvorčekový)    1ks

POZVÁNKA NA LETNÚ ŠKOLU

ZŠ s MŠ Jelšava organizuje v rámci Národného projektu  ŠOV aktivitu ,,LETNÁ ŠKOLA“


pre všetky deti a ich rodičov, ktorí sú zapojení do neformálneho vzdelávania.


Aktivity sa uskutočnia v priestoroch


ZŠ s MŠ Jelšava Železničná 245, E-pavilón - Lego učebňa


od 21. augusta do 25. augusta 2017


v čase  od 08:00 – 12:30 hodiny


Obsahová náplň je zameraná na voľnočasové aktivity, hry, zábavu a výchovné aktivity.

VÝBEROVÉ KONANIE

Základná škola s materskou školou Jelšava


VYHLASUJE

HURÁ PRÁZDNINY

huranaprazdniny.jpg


Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a nástup do školy je 4. 9. 2017.


ZŠ s MŠ Jelšava

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

medium_IMG_20170630_081442_1.jpg


30. jún je deň, na ktorý sa nedočkavo tešia najmä žiaci. Po dlhých desiatich mesiacoch učenia sa, prípravy na vyučovanie a rôzne súťaže či kultúrno-spoločenské podujatia sa na dva mesiace zavrú brány školy a žiaci aj učitelia si zaslúžene oddýchnu.

ÚČELOVÉ CVIČENIE

medium_IMG_20170628_084513.jpg


Dňa 28. 6. 2017 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre 2. stupeň a didaktické hry pre 1. stupeň na štadióne MFK Jelšava. Účelové cvičenie viedol p. nadp. Peter Repák a konalo sa za prítomnosti integrovaného záchranného systému. Žiakom svoju prácu predstavili: policajný zbor z Jelšavy, psovodi z Revúcej, FALCK záchranná služba z Revúcej, členovia Mestského poľovníckeho združenia Jelšavan a Dobrovoľný hasičský zbor z Jelšavy.

ŠKOLSKÝ VÝLET 5. A 7. ROČNÍKA

medium_20170626_101055.jpg


I tento školský rok žiaci 5. a 7. ročníka  absolvovali školský výlet.  Teraz to bolo do neďalekého Betliara a Rožňavy. Prekrásne zážitky sme mali z parku, kde sme si vybavovali scény z filmu 1980. 

DIPLOMY SO ZLATOU PEČAŤOU PRE NAŠICH ŽIAKOV

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Taktiež prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytuje učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.