Aktuality

warning: Creating default object from empty value in /home/sq019300/www_zsjelsava/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
aktuality

zapis

plagát k zápisu A3 - kópia.pdf (1.11 MB)

FÉNIX 2015 POKRAČOVAL V MARTINE

28.gif

 

V sobotu 28. novembra DHZ Martin – Priekopa zorganizoval 2. kolo súťaže FÉNIX 2015, ktorého sa zúčastnilo desať dievčenských a deväť chlapčenských družstiev z okresov Banská Bystrica, Martin, Považská Bystrica, Revúca a Rožňava.

Jedálny lístok

jedálny lístok od 20.11.2017 do 24.11.2017.pdf (259.71 KB)

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

aids.jpg

Naša škola sa opäť po tretí rok zapojila do kampane

„Červené stužky“, ktorá je zameraná na boj proti AIDS podľa odporúčania Ministerstva školstva. Kampaň je organizovaná siedmy rok a v minulom školskom roku sa zapojilo 520 základných, stredných a špeciálnych škôl.

Vianočné prázdniny

26.gif

 

 

Termín: od 23.12.2013 do 7.1.2014

Nástup do školy po prázdninách 8.1.2014 (streda)

skúška

Skúška

Medzinárodný deň mieru

medium_clanok_foto_654_0.jpg

 

21. september Medzinárodný deň mieru je celosvetovou výzvou na zastavenie paľby a na obnovenie stavu bez násilia. Je to čas zamyslieť sa nad hrôzami vojny a nákladmi na ňu a nad našou povinnosťou riešiť spory mierovou cestou. Väčšina obetí konfliktov je bezmocná.

Svetový deň výživy

prevziať.jpg

 

Aj tohto školského roku sme si pripomenuli Svetový deň výživy, ktorý je vyhlásený na 16.októbra. V tento deň si pani učiteľky prvého stupňa pripravili rôzne aktivity so svojimi triedami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorých cieľom je upozorniť na význam zdravej výživy a konzumáciu zdraviu prospešných potravín. Najviac známou je potravinová pyramída, ktorú tvoria štyri poschodia a šesť kategórií potravín. 

Zmluva o poskytovaní služieb 101/2012

Zmluva o poskytovaní služieb 101/2012

strana č.1

strana č. 2

strana č. 3

strana č. 4

Projekt Zelená škola

Aj naša škola sa v tomto školskom roku snaží získať medzinárodný certifikát vo vzdelávacom programe, ktorý je súčasťou siete Eco- School. Keďže náš školský vzdelávací program je zameraný na environmentálnu výchovu, je veľkým prínosom prepojenie výchovy s praktickými aktivitami. Práve túto možnosť nám ponúka program Zelená škola, kde hlavným cieľom je viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so životným prostredím. Formovanie pozitívnych postojov detí k svojmu okoliu v škole, doma či v meste je naším hlavným cieľom.