ČÍTAJME SI

medium_IMG_20170606_080248.jpg


Linka detskej istoty prijíma hovory priamo od detí, dostáva  informácie o ich prežívaní a problémoch. Nie všetko je to o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Je to aj o nedostatku  pozornosti zo strany dospelých, o nude, či o nízkej kreativite detí.


Čítanie je jednou z aktivít, ktoré podnecujú obrazotvornosť, rozvíjajú fantáziu a obohacujú slovnú zásobu, ovplyvňujú životné hodnoty. Prvýkrát sa projekt Čítajme si uskutočnil v roku 2008,  odvtedy každý rok sa do čítania zapája čoraz viac detí.


Preto aj v  tomto roku sa naši žiaci zapojili do čitateľského maratónu, ktorý prebiehal 31. mája 2017 na celom Slovensku.


My sme vybrali pre žiakov knihu od našej rodáčky pani učiteľky Evy Wilson  Turci v Jelšave a tým sme tiež priblížili udalosti z dávnych rokov. Mladší žiaci čítali knihu Smelý zajko od J. C. Hronského. So zanietením čítali všetci žiaci - každý jednu stranu. Spolu sa projektu  zúčastnilo 421 žiakov, čím sme aj my prispeli k prekonaniu rekordu. Ďakujeme všetkým žiakom, aj vyučujúcim, ktorí čítali a zapojili sa do tejto celoslovenskej akcie a pomohli prekonať vlaňajší rekord.


 


 


                                                                                                   Mgr. Viera Slotová


medium_IMG_20170606_080248.jpg