ĎAKUJEME!

medium__MG_9179.JPG


Koncoročné bilancovanie v ZŠ s MŠ Jelšava je každoročne spojené nielen s odovzdávaním vysvedčení, ale najmä s hodnotením úspechov našich žiakov. V tomto školskom roku sa im darilo v reprezentácii školy na okresných, oblastných, krajských a celoslovenských kolách súťaží. Veľké poďakovanie patrí predovšetkých vyučujúcim, ktorí ich pripravovali, rozvíjali v nich talent, vedomosti aj nad rámec svojej bežnej práce. Ich snaha bola zúročená a odmenou im boli umiestnenia našich žiakov na popredných miestach jazykových, športových, recitačných a iných vedomostných súťažiach.


Samé jednotky:   


I.A-       Adamová Lenka, Fídesová Liliana, Brezák Simon, Grláková Valentína,


             Lomejová Zuzana, Bryndzáková Júlia, Repák Richard, Žigová Michaela


I.B-       Kolman František, Kótaiová Veronika


II. A-     Gono Richard, Jankóšik Radovan, Jobbágy Justin, Kolesár Tomáš, Žilková Vaneska


III. A-    Nikitinská Nela


IV.A-     Hrivnák Jakub, Demeová Simona


V. A-     Kolesárová Sabína, Palic Jakub


VI.A-     Remperová Katarína


VIII.A-  Javorčíková Svetlana


0 vymeškaných hodín za celý šk. rok:    I.A- Szamková Karin, IV.A- Chudíková Vanesa, Bryndzák Simon, V.A- Ondríková Viktória, VIII.A- Spišák Pavol


 


Reprezentácia školy v kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci ŠKD: I.A Lenka Adamová, Liliana Fídesová, Richard Repák, Simon Brezák, Patrícia Máteová 


II.A Radovan Jankóšik, Tomáš Kolesár, Vanesa Žilková 


III.A   Tamara Bryndzáková, Nela Nikitinská, Nina Palicová, Dominik Hencel, Patrik Jankóšik, Dávid Poperník


IV.A   Marko Baláž, Nellis Daniela Buchaľ, Tamara Mátéová, Jakub Hrivnák


 


Mgr. Simanová


 


Reprezentácia školy: III.A Elizabeth Farkašová, Natália Pirochová, Tamara Samková


IV.A  Bryndzák Simon, Brndiarová Kristína


Výtvarná súťaž: Ondríková Viktória, Boldiová Martina- V.A


                                                 


Zber papiera:


1. miesto: Dávid Poperník - III.A 


2. miesto: Katarína Remperová- VI.A


3. miesto: Richard Keken- VI.A


 


Zber gaštanov:


1. miesto: Jakub Hrivnák  –  IV.A  


2. miesto: Richard Repák  – I.A   


3. miesto: kolektív IV.B triedy


 


Zber šípok:


Kolektív VI.B triedy


 


Aktivity Zelenej školy:


 


Kolégium Zelenej školy- 12 žiakov- prebrať cenu prišiel Timotej Horváth


 


Súťaž English Star:


 I.A – Liliana Fídesová,  III.A –  Patrik Jankóšik,  Nina Palicová, Dávid Poperník , IV.A –  Jakub Hrivnák, Vivien Ondriková, Marko Baláž, Simon Bryndzák,  VIII.A –  Daniel Jozef Poperník,  Letícia Ďuráková, Veronika Gérecová, Simon Sedlák, IX.A –  Richard Remper, Radoslav Gono


 


Mgr. Vojtechovská, Mgr. Vojteková, Mgr. Kolesárová


                                                   


Olympiáda v anglickom jazyku:      Simon Sedlák- 1. miesto


Mgr. Kolesárová


 


Hviezdoslavov Kubín:  Michaela Sabonová – VIII.A  – 1. miesto okresné kolo


Mgr.  Király


 


Biologická olympiáda: Simon Sedlák – VIII.A – 3. miesto okresné kolo, Patrik Kolesár- VII.A- 4. miesto okresné kolo, Filip Samko –VII.A – úspešný riešiteľ


Mgr. Houšková


 


Pytagoriáda: Jakub Hrivnák – IV.A – 3. miesto okresné kolo, Marko Baláž – IV.A – 4. miesto okresné kolo


Mgr. Vojtechovská


 


                Riešitelia okresného kola


                              -  Katarína Remperová – VI.A


                                 - Sabína Kolesárová- V.A


                                 - Jakub Palic- V.A


                                 - Eva Gočaltovská- VI.A


 


Medzníky 2. svetovej vojny:  Richard Remper, Radoslav Gono, Klaudia Enická – IX.A – 1. miesto


Mgr. Hrivnáková


 


Biblická olympiáda:  Dominika Gergelyová- VII.A- 2. miesto v gemerskom senioráte a postup na celoslovenské kolo v Košiciach


 


Súťaž o najzručnejšieho žiaka regiónu: Martin Fabo- VIII.A- 1.miesto


Mgr. Štullerová


                        


Športové súťaže:      - 1. miesto –  okresné kolo vo vybíjanej dievčat (12 dievčat)-  Mgr. Schmidtová


                                   - 2. miesto  -  minifutbal mladších žiakov (8 žiakov)-  Mgr. Šlosárik


                                   - 1. miesto  -  minifutbal starších žiakov (8 žiakov)


 


Futbalové družstvo starších žiakov v súťažnom ročníku 2018/2019 sa stalo víťazom I. triedy ObFZ Rimavská Sobota a vybojovalo si postup do III. ligy Banskobystrického kraja (18 žiakov)


Minulý týždeň nás úspešne reprezentovali na medzinárodnom futbalovom turnaji v Maďarsku, kde získali 3. miesto.-


                                   - 2. miesto v okresnom kole súťaže CO „Mladí záchranári“  ( 4 žiaci )-


Mgr. Schmidtová


                


Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike v Revúcej:


 


                                    - Martin Boldi IX.A – 3. miesto vrh guľou, 2. miesto skok do diaľky


                                    - Družstvo CH a D – celkovo 12 žiakov – 3. miesto v okresnom kole


 


Stolnotenisová súťaž o pohár primátora mesta Jelšava:  Alžbeta Schüsserová VII.B, Skarleta Čipkéšová VIII.B , Sandra Demeová VIII.B -  1. miesto


 


Mgr. Nagypál


 


Celoslovenské a krajské súťaže:


 


Všetkovedko:  Jakub Hrivnák – IV.A -  3. miesto


Mgr. Vojtechovská


 


Žiaci VIII.A triedy za  celoslovenskú súťaž Vitajte v našom regióne:


 


Daniel Jozef Poperník, Simon Sedlák, Svetlana Javorčíková, Letícia Ďuráková, Sandra Szabóová,


Mgr. Kolesárová


 


Žiaci IV.A, V.A, VI.A a VII.A triedy za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v Nitre anglickom jazyku:


 


Jakub Hrivnák – IV.A , Sabína Kolesárová - V.A , Adrián Pollák V.A, Sofia Chlebušová - VII.A, Patrik Kolesár -VII.A, Daniel Jozef Poperník - VIII.A, Simona Polláková - VIII.A, Veronika Gérecová - VIII.A,


Simon Sedlák- VIII.A, Martin Kolesár - VIII.A, Nikolas Baláž – VIII.A, Daniel Frank Buchaľ- VIII.A


Svetlana Javorčíková- VIII.A, Letícia Ďuráková- VIII.A, Michaela Sabonová- IX.A


Mgr. Kolesárová


 


Žiačky VIII.A a IX.A triedy za reprezentáciu v krajskom kole súťaže Jazykový kvet v BB


v nemeckom jazyku:


 


Klaudia Enická – IX.A- 2. miesto v BB


Veronika Gérecová – VIII.A- 1. miesto a  4.miesto celoslovenské kolo v Nitre


Mgr. Hrivnáková


 


Môj projekt pre región:


 


Simona Polláková, Veronika Gérecová- 2.miesto na celoslovenskom finále v BB


Mgr. Kolesárová


 


 


Klaudia Enická – IX.A – za reprezentáciu školy v okresných, krajských a celoslovenských kolách


                                               recitačných a jazykových súťaží  počas pôsobenia na našej škole


                                          - najúspešnejší absolvent školy v školskom roku 2018/2019


 


Ešte raz ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy a vyučujúcim za ich obetavú prípravu a prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.


 


Vedenie ZŠ s MŠ Jelšava


medium__MG_9188.JPG medium__MG_9187.JPG medium__MG_9183.JPG medium__MG_9179.JPG medium__MG_9177.JPG medium__MG_9175.JPG medium__MG_9173.JPG medium__MG_9171.JPG medium__MG_9169.JPG medium__MG_9167.JPG medium__MG_9165.JPG medium__MG_9163.JPG medium__MG_9161.JPG medium__MG_9159.JPG medium__MG_9157.JPG medium__MG_9155.JPG medium__MG_9153.JPG medium__MG_9151.JPG medium__MG_9149.JPG medium__MG_9147.JPG medium__MG_9145.JPG medium__MG_9143.JPG medium__MG_9141.JPG medium__MG_9139.JPG medium__MG_9137.JPG medium__MG_9135.JPG