DEJEPISNÁ SÚŤAŽ – MEDZNÍKY 2. SVETOVEJ VOJNY

medium_20190417_104126-1.jpg


Dňa 17.04.2019 sa žiaci našej základnej školy zúčastnili dejepisnej súťaže s názvom Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž zorganizovalo Centrum voľného času v Revúcej v spolupráci so základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB). Našu školu reprezentovalo družstvo deviatakov v zložení – Klaudia Enická, Radoslav Gono a Richard Remper. 


Žiaci si overili  svoje vedomosti k téme druhá svetová vojna v troch súťažných kolách. V prvom kole sa každý z nich v  priebehu 15 minút popasoval s testom, ktorý pozostával z 21 otázok. V druhom kole po spoločnej dohode bolo ich úlohou odpovedať na  otázky „naslepo“. Správna odpoveď bola ohodnotená 2 bodmi - možnosť odpovedať  dostali aj ostatné družstvá, ale riskovaním a nesprávnou odpoveďou mohli body aj stratiť. Tretie kolo bolo venované identifikácii pamätného miesta na Slovensku. Naši žiaci boli v silnej konkurencii neprekonateľní a získali krásne 1. miesto – boli odmenení vecnými cenami a  diplomom. Súťaž pozorným okom sledovala odborná porota v zložení 4 členov SZPB.


Predseda poroty JUDr. Ján Kochan všetkým zúčastneným žiakom zablahoželal a prisľúbil odmenu vo forme poznávacieho zájazdu na pamätné miesto do obce Kalište, ktorú by sme mali so SZPB navštíviť koncom júna. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.                                                                                   


                                                                                                          Mgr. Martina Hrivnáková


 


medium_20190417_104126-1.jpg