DIPLOMY SO ZLATOU PEČAŤOU PRE NAŠICH ŽIAKOV

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Taktiež prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytuje učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. Spolu 21 vybratých žiakov z každého ročníka sa zúčastnilo súťaže už po tretíkrát. Veľmi sa tešíme, že všetci dosiahli úspešnosť nad 80% a všetkým bol udelený diplom so zlatou pečaťou. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa chuti a úspechov v učení sa anglického jazyka.


                                                                                               Mgr. Martina Kolesárová