DNI MESTA JELŠAVA

medium__KIR9169.jpg


Mesto Jelšava už tradične zorganizovalo  kultúrno-spoločenské podujatie Dni mesta Jelšava, súčasťou ktorých bol aj  program žiakov ZŠ s MŠ Jelšava.  Žiaci sa pod vedením učiteľov  poctivo pripravovali na vystúpenie,  buď v záujmových útvaroch alebo vo svojom voľnom čase.  V sobotu 10. 6. 2017 dopoludnia mohli obyvatelia mesta a návštevníci vidieť pestrý program, v ktorom účinkovali talentovaní žiaci našej školy. 


Súčasťou programu bola  Súťaž vo varení gemerských guliek, do ktorej sa zapojil aj kolektív zamestnancov školy. Našu školu propagoval stánok, v ktorom si mohli  účastníci kúpiť lahodné bylinkové nápoje, bylinkové vrecúška, prezrieť fotografie areálu našej základnej školy a deti zasúťažiť, či nechať si namaľovať vybrané obrázky na tvár.  V spomínanom kultúrnom programe žiaci vystúpili so svojimi  nacvičenými  číslami: Tanec (p. uč. Václavíková), Tanec, spev (p. uč. Kolesárová), Spev ľudovej piesne (p. uč. Václavíková), Gypsy family  (p. uč. Václavíková, Šmidtová), Mažoretky MŠ, Zumba (p. uč. Štullerová), Ľudová hra (p. vych. Simanová), Divadlo (p. uč. Kolesárová), Mažoretky – (p. uč. Horváthová). Všetky vystúpenia sa obecenstvu páčili a žiaci boli ocenení potleskom.  Zahanbiť sa nedali ani naši „kuchári“ a vyhrali cenu o najsympatickejšie družstvo.


Žiaci aj učitelia dokázali, že v našej škole máme veľa talentovaných detí a učiteľov, ktorí svoje kvality predviedli aj v iných súťažiach a boli úspešní.  Prajeme im ešte veľa úspechov.


 


 


                                                                                                          Mgr. Marek Király


medium__KIR9212.jpg medium__KIR9172.jpg medium__KIR9169.jpg medium__KIR9135.jpg medium__KIR9130.jpg medium__KIR9103.jpg medium__KIR9075.jpg medium__KIR9067.jpg medium__KIR9064.jpg medium__KIR9057.jpg medium__KIR9055.jpg medium__KIR9046.jpg