KELTSKÝ KALENDÁR

medium__KIR8913.jpg


Starí Kelti boli úzko spätí s prírodou. Uctievali stromy,  verili v ich silu, a každé obdobie, každý deň v roku spájali s nejakým stromom. Podľa nich, každý strom v prírode má vlastnú povahu zhodnú s emocionálnym telom človeka, ktorý sa v danom mesiaci narodil. To znamená, že každému človeku je priradený vládnuci strom podľa dátumu narodenia. A podľa toho stromu mu prináležia aj určité vlastnosti.


Aj my, keďže naša škola  je zapojená v  programe Zelená škola,  sme sa rozhodli urobiť takýto keltský kalendár. Jeho realizácia trvala približne mesiac. Žiaci zo VI.B, VII.B a IX. S  sa s chuťou pustili do merania, kopania, rýľovania, výsadby stromčekov, kladenia netkanej textílie. Dokončovacie práce ich bavili najviac. Dominantným prvkom, okrem vysadených stromov, je dunajský štrk. Tvorí základ keltského kalendára a  je veľmi efektným doplnkom.


Keltský kalendár plní hlavne didaktickú funkciu, pretože tu žiaci môžu vidieť a spoznávať 21 druhov rôznych stromov. Každý strom je doplnený  krátkou a výstižnou charakteristikou jednotlivých stromov, ale aj popisom vlastností ľudí s daným stromom spojených.


Okrem náučnej funkcie má stromokruh aj estetickú funkciu. Je nielen prínosom pre žiakov, ale aj ďalším krásnym doplnkom našej školskej záhrady, ktorá učí.


 


 


                                                                                                               Mgr. Martina Štullerová


ZŠ s MŠ Jelšava


medium__KIR8913.jpg