TALENT 2017

medium_S2030237.JPG


V piatok 23.6.2017 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Jelšava konal 4. ročník súťaže v speve, tanci, predvádzaní scénok a hraní na hudobných nástrojoch – TALENT 2017. Je to súťaž, do ktorej sa zapojili tí najtalentovanejší žiaci prvého stupňa z našej školy.


V obľúbenej talentovej súťaži sa predviedlo 20 skvelých vystúpení, no z výhry sa mohli tešiť len niektorí žiaci. Od tohto dňa, naša škola pozná najväčšie talenty a víťazov tejto súťaže.


Porota zložená z pani učiteľky Mgr. Ivetky Kováčikovej, pani asistentky Ivetky Grlákovej a pani asistentky Marianky Senkovej mala nezávideniahodnú úlohu vybrať spomedzi všetkých talentovaných žiakov tých najlepších.


 Nakoniec uspeli títo žiaci:


1. miesto - Mária Tamášová, II.B - kategória SPEV


2. miesto – trieda IV.A – kategória TANEC


3. miesto - ŠKD za scénku o deťoch hrajúcich sa na lúke


  Cenu poroty za výrazný umelecký prejav v súťaži získalo Gypsy family - hudobná kapela - kategória MIX.


 Hudba, tanec, spev, dobrá nálada, balónová výzdoba, veľký potlesk, lákavé a zaujímavé ceny vystihovali atmosféru tohtoročného TALENTU 2017.


Na záver by sme chceli ešte vyjadriť veľkú vďaku všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k zorganizovaniu tejto krásnej súťaže, najmä sponzorom súťaže - organizácii YMCA a vedeniu školy zato, že sa aj tento rok súťaž TALENT 2017 uskutočnila. Ďalej sa chceme poďakovať našim porotkyniam, DJ- pánovi učiteľovi Mgr. Ľubomírovi Kročkovi, učiteľom I. stupňa, ktorí pripravovali deti do súťaže a najmä finalistom, ale aj všetkým zúčastneným a skvelému publiku.


Veríme, že sa tak ako v tento deň, stretneme aj o rok.


 


 


                                             Mgr. Martina Vrancová, Mgr. Iveta Šmídtová,


                                                  Mgr. Veronika Juhárová


 


medium_S2030239.JPG medium_S2030237.JPG medium_S2030235.JPG medium_S2030234.JPG medium_S2030191.JPG medium_S2030141.JPG medium_S2030132.JPG medium_S2030070.JPG medium_S2030042.JPG medium_S2030008.JPG medium_S2030003.JPG medium_S2030002.JPG