VÝBEROVÉ KONANIE

Základná škola s materskou školou Jelšava


VYHLASUJE


VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie funkcie zástupcu/zástupkyne


elokovaného pracoviska - Materská škola Jelšava


 


Požiadavky