SVÄTÝ VALENTÍN - I. STUPEŇ

medium_Valentín.jpg


     Žiaci a pedagógovia v Základnej škole s MŠ v Jelšave dňa 14.02.2018 oslavovali sv. Valentína - deň všetkých zamilovaných. Žiaci našej školy mali možnosť vytvoriť valentínku, napísať do nej svoj odkaz a poslať ju prostredníctvom školskej pošty niekomu, na kom im záleží, komu by radi prejavili svoju náklonnosť alebo lásku. Valentínky mohli posielať svojim spolužiakom, kamarátom, láskam ale aj obľúbeným učiteľom. Vytvorené valentínky žiaci III.B triedy zbierali v utorok 13.2.2018 počas veľkej prestávky, aby ich mohli následne doručiť adresátom v stredu 14.2.2018 na VALENTÍNA.

JARNÉ PRÁZDNINY

Vedenie školy oznamuje, že od 19.2. - 23.2. 2018 sú jarné prázdniny a nástup do školy je v pondelok 26.2.2018 a učí sa podľa platného rozvrhu hodín.


ZŠ s MŠ Jelšava

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE VŠETKOVEDKO

medium_S2260033.JPG


30. novembra 2017 sa 14 žiakov z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka zapojilo do 9. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Žiaci si mohli v tejto súťaži otestovať svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Všetkovedko prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli. Je hravou prípravou  na Testovanie 5.

BESEDA NA TÉMU HOLOKAUST

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá každoročne na 27. január. Tento dátum bol určený zámerne, keďže 27. januára 1945 Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime. Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovského obyvateľstva v rokoch 1933-1945. Počas druhej svetovej vojny bolo zavraždených šesť miliónov osôb bez rozdielu veku a pohlavia len z jediného dôvodu - boli Židia.

ŠKOLSKÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE V NEMECKOM JAZYKU

medium_20171214_093043.jpg


Dňa 12. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže  „Jazykový kvet“ v nemeckom jazyku. Žiačky mali na výber medzi poéziou alebo prózou. Väčšina z nich sa rozhodla pre veršovanú poéziu. Všetky sa poctivo pripravovali, ale na stupeň víťazov sa mohli postaviť iba tri najlepšie. Poradie bolo nasledovné:


1. miesto - Klaudia Enická, žiačka VIII.A triedy

LYŽIARSKY KURZ

medium_20180119_114502.jpg


V dňoch 15.1.-19.1.2018 sa 27 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu. Ubytovaní boli v Žiarskej doline v chatovom areáli Třínec na úpätí vrchu Baranec, ktorý je dominantným vrchom Západných Tatier, neďaleko Liptovského Mikuláša. Zaujímavé pre žiakov bolo, že sú ubytovaní vo Vysokých Tatrách ale lyžiarske stredisko Opalisko, kde výcvik prebiehal, je už v Nízkych Tatrách, aj keď je vzdialené len pár minút cesty autobusom.

PYTAGORIÁDA

Naša škola sa už tradične zúčastňuje všetkých matematických súťaží v rámci okresu. Január je mesiac, kedy začínajú okresné súťaže z matematiky pre piatakov a deviatakov. Dňa 24.1.2018 sa v Revúcej uskutočnila matematická olympiáda pre tieto ročníky. Zastúpenie sme mali v nižšej kategórii a to žiačky z V.A triedy, Ninu Adamovú a Evu Gočaltovskú. Súťaž pozostávala z 3 úloh, ktoré žiaci riešili počas 2 hodín. Pri ich riešení museli použiť nielen vedomosti, ale hlavne logické myslenie a správny úsudok.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ KOMPLIMENTOV

medium_S2200002.JPG


Čo je kompliment? Kompliment je priateľské a úctivé vyjadrenie inej osobe. Môžeme ním vyjadriť niečo, čo sa nám na danej osobe páči, alebo čo na nej pozitívne oceňujeme.


            Na našej škole sme už po štvrtýkrát zorganizovali Deň komplimentov. Prostredníctvom školskej pošty mali naši žiaci možnosť poslať komplimenty svojim učiteľom a spolužiakom. Školská pošta pozbierala komplimenty v utorok  a v stredu 24.1.2018 cez veľkú prestávku boli lístočky s komplimentmi doručené žiakom v jednotlivých triedach.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ÚPRAVA KOTOLNE A VYREGULOVANIE SÚSTAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Verejný obstarávateľ:


Základná škola s materskou školou Jelšava,


Železničná 245, 049 16 Jelšava


 


Výzva na predkladanie ponúk


Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení


 


Predmet zákazky:


„Úprava kotolne a vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v pavilóne A na Základnej škole s materskou školou Jelšava.”

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V ZÁUJMOVOM ÚTVARE

medium_26981721_10211258833973781_466945224_o.jpg


Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí a študentov na život v premávke na cestách veľmi dôležitý. Základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému sú školy, v ktorých deti prostredníctvom školskej dopravnej výchovy získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Nepretržitá dopravná výchova je predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získané poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest.