VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ŠKOLA V PRÍRODE PRE ŽIAKOV I. STUPŇA

VYZVA - ŠvP 2018.docx (22.18 KB)


V súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Číslo: 1/2018


Názov zákazky: Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

ŠALIANSKY MAŤKO - II. A III. KATEGÓRIA

small_s-matko.JPG


Dňa 19. decembra 2017 si žiaci štvrtého až siedmeho ročníka ZŠ s MŠ Jelšava zmerali sily v prednese slovenských povestí, v súťaži nazývanej Šaliansky Maťko Jozefa Cífera Hronského. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa ročníkov. Podstatou súťaže je rozvíjať, prehlbovať a upevňovať zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti a posilňovať záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru.

VIANOČNÝ POZDRAV

Prianie.jpg

ZODPOVEDNÉ STRAVOVANIE V NAŠEJ ŠKOLE

medium_25589990_1806198242755073_2027343381_n.jpg


Program Zelená škola je tento rok zameraný na Zodpovedné stravovanie. Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny, plytvanie potravinami, šetrenie energiou i vodou. Preto sme prvý decembrový týždeň venovali aktivitám zodpovedajúcim práve týmto témam. Aktivity sme pripravili pre žiakov 2. stupňa formou rovesníckeho učenia. Zamerané boli na problémy súvisiace s používaním palmového oleja, jeho negatívnymi účinkami ohrozujúcimi ľudské zdravie i devastačným dopadom na životné prostredie.

ČAS A VÔŇA MEDOVNÍČKOV

medium_20171213_100334.jpg


Všade navôkol sa už rozlieha predvianočná atmosféra, ktorá zvestuje príchod čarokrásnych sviatkov. Neodmysliteľnou súčasťou je i vôňa  škorice, klinčekov, a tá patrí medovníčkom. Príjemná vôňa sa vznášala aj v I.A, II.A a III.A triede. Žiaci so svojimi pani učiteľkami (M. Pánikovou, B. Vojtekovou a S. Vojtechovskou) sa na chvíľu zmenili na šikovných pekárikov – medovníčkarov.

VYMETANIE KÚTOV NA LUCIU

medium_PC080182.JPG


Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Stridží deň - aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie. Tento sviatok v minulosti sprevádzali bohaté zvyky a tradície. Pripomeňme si aspoň niektoré z nich.Cesnak nás ochráni pred zlými duchmi. Treba len, aby sme ho dosť zjedli v predvečer Lucie. Alebo spravili cesnakový krížik na čele, brade, sluchách či zápästí. Na Luciu sa nesmelo vpustiť cudziu ženu do domu. Nesmelo sa nič dávať ani požičiavať - hlavne po západe slnka.Svoje miesto mali aj ľúbostné čary. Dievčatá zrelé na vydaj v tento deň napísali na 12 papierikov mená možných ženíchov, ceduľky poskladali a zalepili. Potom každý deň až do štedrej večere jeden papierik hodili do ohňa alebo roztrhali na márne kúsky. Na Štedrý deň po večeri rozlepili posledný papierik a tak sa dozvedeli meno toho pravého.

SÚŤAŽ ŠALIANSKY MAŤKO - I. KATEGÓRIA

medium_S2180032.JPG


     Dňa 12. decembra 2017 si žiaci druhého a tretieho ročníka ZŠ s MŠ Jelšava zmerali sily v prednese slovenských povestí, v súťaži nazývanej Šaliansky Maťko Jozefa Cífera Hronského. Podstatou súťaže je rozvíjať, prehlbovať a upevňovať zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti a posilňovať záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru.

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ZIMNÚ VÝZDOBU TRIEDY

medium_8b2.JPG


Súťaž o najkrajšiu zimnú výzdobu triedy


Školský parlament vyhlásil túto súťaž začiatkom decembra 2017. Už po druhýkrát sa pretekali naši žiaci z druhého stupňa vo výzdobe svojej triedy. Snažili sa naozaj zo všetkých síl, pretože jedným z kritérií bodovania bola aj vlastná žiacka práca.

OZNAM

Vážení rodičia,


riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/2009 Z.z. oznamuje, že na dni  21.12. a 22.12.2017 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z technických príčin.

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

medium_S2150003.JPG


V utorok dňa 5. decembra 2017 sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Naši jazykovo zdatní žiaci súťažili v troch kategóriách. V samostatnej kategórii pozostávajúcej zo žiakov 5. ročníka zvíťazila 1. Katarína Remperová, na 2. mieste sa umiestnila Diana Terpáková3. miesto pripadlo Radkovi Bryndzákovi - všetci víťazi sú z 5. A triedy.