ODPAD ALEBO SUROVINA?

medium_DSCF0046.JPG


Naša základná škola je už v treťom certifikačnom období environmentálneho projektu Zelená škola. Prvou prioritnou témou, ktorú sme sa rozhodli riešiť na škole, bol odpad. Našim environmentálnym cieľom počas dvoch rokov bolo zníženie vyprodukovaného komunálneho odpadu na škole o 10 percent. Aby sa nám tento cieľ podarilo naplniť, bolo potrebné v čo najväčšej miere žiakom školy vysvetliť, čo je odpad, ako vzniká, čo sa s ním deje, keď ho vyprodukujeme a čo robiť, aby sme jeho objem znížili.

MAREC MESIAC KNIHY

medium_IMG_20190313_085036.jpg


„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“                                                      (Ján Amos Komenský)


Už tradične mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. 

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

Dňa 26.3.2019 sa v Revúcej konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda žiakov 3. – 8. ročníka. Naša škola sa tejto súťaže každoročne zúčastňuje a aj teraz nás reprezentovali títo žiaci:

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - ŠKOLSKÉ KOLO 2. a 3. KATEGÓRIA

medium_IMG_20190314_142001.jpg


Na počesť nášho najväčšieho slovenského básnika sa koná každý rok súťaž Hviezdoslavov Kubín. Aj  tento rok sa 14. marca 2019 stretli žiaci druhého stupňa, aby vzdali hold slovenskému básnikovi a predviedli to, čo si pripravili. Súťažilo sa vo dvoch  kategóriách v prednese poézie a prózy.

EXKURZIA

medium_IMG_20190327_101814.jpg


Ako sa otepľuje, každého láka slniečko von do prírody. Usilovných záhradkárov samozrejme do svojej záhrady alebo sadu, najčastejšie s cieľom oslobodiť  trávnatý porast od zaschnutej trávy a zatúlaných listov. Keď je už všetko pohrabané pekne pokope, najrýchlejším spôsobom odstránenia sa zdá zapálenie nepotrebnej kopy. Ale!!! Je to dobré riešenie?  Chvíľa nepozornosti, dujúci vietor a môže vzniknúť požiar. 

DEŇ VODY V ZŠ S MŠ JELŠAVA

medium_55483224_278139479766029_2440424271835561984_n.jpg


VODA. O vode sa toho pravidelne popíše strašne veľa. Z každej strany sa na nás valia informácie o tom, aká je voda dôležitá nielen pre život na Zemi, ale i pre každého z nás. Hovorí sa o tom, že jej zdroje sú obmedzené a že ňou nemôžeme plytvať, ale naopak, musíme ňou šetriť. A predsa sa správame, akoby vody bolo nazvyš. Plytváme, znečisťujeme... Čo všetko o vode vieme? To, že je pitná, vieme. Že je zdravá, vieme. Že ňou treba šetriť, vieme tiež. Mohla by byť o nej spokojne napísaná i rozprávka Voda nad zlato. Už staré škótske príslovie vraví: „Cenu vody objavíš, len keď vyschnú studne“.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO I. KATEGÓRIE

medium_IMG_20190314_135338.jpg


Každý rok sa v našej škole koná školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Svoje nadanie a recitačné schopnosti tento rok (14.marca 2019) predviedlo spolu 14 súťažiacich 2.-4. ročníka. Prednášajúci tradične súťažili v prednese poézie a prózy. Všetci príjemne prekvapili porotu výberom textov, umeleckým podaním, ale aj vtipnými pointami. Rozhodovanie o postupujúcich bolo pre porotu naozaj náročné.

TURNAJ V STOLNOM TENISE O POHÁR PRIMÁTORA MESTA JELŠAVA

medium__MG_8998.JPG


Dňa 21. 3. 2019 sa na našej škole konal 12. ročník turnaja žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise o pohár primátora Mesta Jelšava. Zúčastnilo sa 12 družstiev chlapcov a 4 družstvá dievčat s celkovým počtom účastníkov 48. Turnaj chlapcov a dievčat sa odohral systémom vzájomných zápasov na 4 víťazné zápasy, podľa pravidiel stolného tenisu. Naši chlapci nedosiahli medailové umiestnenie, ale dievčatá Alžbeta Schüsserová, Jessika Tamášová a Sandra Demeová sa umiestnili na 1. mieste.


                                                                                                   


Mgr. Marian Nagypál

OZNAM

Vážení rodičia,


 


riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/2009 Z.z. oznamuje, že dňa 29.03.2019 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných dôvodov .


Vyučovanie bude pokračovať podľa  platného rozvrhu hodín dňa 1.4.2019.

IDEME DO KRAJSKÉHO FINÁLE

medium_55211334_2470931292939726_6382986464656883712_n.jpg


     Naši žiaci sa po piatykrát zapojili do súťaže „Jazykový kvet“.  Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.   Súťaž sa realizuje postupovým systémom. Zapojili sme sa do krajského semifinále, kde odborná porota rozhodla, že sme postúpili až v dvoch jazykoch – anglickom a nemeckom ako jediní z okresu Revúca.