TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

medium_IMG_20171201_100917.jpg


V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizujeme každý rok na našej škole pre žiakov 1. stupňa zábavnú hodinu fyziky. Aj tento školský rok sme sa rozhodli so žiakmi, dobrovoľníkmi  zo 6. - 9. ročníka, pripraviť hodinu pokusov z učiva fyziky, s ktorými sa  žiaci stretli  na hodinách počas vyučovania, pričom na demonštráciu fyzikálnych javov prevažne používali vlastne vyrobené učebné pomôcky v rámci projektov.

1. DECEMBER - DEŇ BOJA PROTI CHOROBE AIDS

medium_20171129_093211.jpg


Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. V tento deň si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k tejto chorobe. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska.

NETRADIČNÉ VYUČOVANIE VO SFÉRICKOM KINE

medium_IMG_20171123_082631.jpg


V dňoch 23. a 24. 11. 2017 pripravilo vedenie našej školy pre žiakov veľké prekvapenie, ktorým urobilo vyučovanie zábavnejším a netradičnejším. Počas týchto dní  navštívili jednotlivé triedy sférické kino.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA OČAMI DETÍ

medium_103.jpg


V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.

AKTIVITY V NAŠEJ ŠKOLE

V tomto školskom roku sa testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky uskutočnilo 22.11.2017. Do testovania bolo zapojených aj desať pedagógov z našej školy, preto v tento deň nebolo možné z organizačných a personálnych dôvodov zabezpečiť vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín.

ŠKOLSKÉ KOLO RECITAČNEJ SÚŤAŽE V ANGLICKOM JAZYKU

medium_20171123_131233.jpg


   Dňa 23.11.2017 sa v našej škole konala recitačná súťaž v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Žiaci si vybrali poéziu alebo prózu a svoje príspevky predniesli porote, do ktorej si p. uč. Kolesárová a Klimentová prizvali dobrovoľníčky a dobrovoľníkov  z YMCA centra, ktorí im pomohli spravodlivo rozhodnúť o umiestnení žiakov.

ZBIERKA HODINA DEŤOM

medium_images.png


V piatok 10. novembra sa naša základná škola zapojila do pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Ide o celoročnú zbierku na podporu jedinečných  projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku.

NÁVŠTEVA FILMOVÉHO PREDSTAVENIA - JA ZLODUCH 3

medium_ja-zloduch-3-square.jpg


Vedenie školy a p. uč. Klimentová v spolupráci s MKS v Revúcej pripravili 8. novembra pre žiakov našej základnej školy premietanie filmového predstavenia nádhernej komédie „ JA ZLODUCH 3“.

HALLOWEENSKÁ PÁRTY - 2. STUPEŇ

medium_S2120012.JPG


Aj  tento školský rok sa žiaci druhého stupňa základnej školy v Jelšave zabavili na Halloweenskej párty. Deti mali čas pripraviť si rekvizity a zaujímavé kostýmy  na divokú strašidelnú diskotéku počas jesenných prázdnin. A po prázdninách v piatok 3. novembra  nastal deň „D“, keď sa mohli v plnej paráde predviesť pred svojimi spolužiakmi v pekne vyzdobenej telocvični.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ÚPRAVA KOTOLNE A VYREGULOVANIE SÚSTAVY ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

Úprava kotolne a vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia v pavilóne A na Základnej škole s Materskou školou Jelšava.


VÝZVA - Úprava kotolne


Lehota na predloženie ponuky: do 20.11.2017 do 12:00 hod.


Vyhodnocovanie ponúk: 20.11.2017 o 13:00 hod.