ČEREŠŇOVÝ DEŇ

medium_cer d2.jpg


Prezentácia sezónneho ovocia a medu  sa konala 23. júna v areáli budovy Mestského múzea a už po druhýkrát sme prezentovali našu školu vlastnoručne vyrobenými pochúťkami  z čerešní a medu. Staršie dievčatá zo VII.A triedy dostali zaujímavú úlohu pripraviť na toto podujatie čerešňové pochúťky.


 


VÝLET DO BOJNÍC

medium_S2040031.JPG


Po celoročnej drine v školských laviciach sa dňa 26.6.2017 vybrali  žiaci prvého stupňa na výlet do Bojníc, ktorý zorganizovalo vedenie ZŠ s MŠ Jelšava.

TALENT 2017

medium_S2030237.JPG


V piatok 23.6.2017 sa v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Jelšava konal 4. ročník súťaže v speve, tanci, predvádzaní scénok a hraní na hudobných nástrojoch – TALENT 2017. Je to súťaž, do ktorej sa zapojili tí najtalentovanejší žiaci prvého stupňa z našej školy.

NOC V ŠKOLE - IV.A

medium_IMG_20170622_224752.jpg


     Štvrtková júnová noc (22.6.2017) nebola pre niektorých štvrtákov ako každá iná. Bola zvláštna a neobyčajná, pretože ju trávili v škole. V popoludňajších  hodinách deväť detí IV.A triedy prekročilo prah školy plní očakávaní. Zložili si svoje batohy a „naša noc“  sa mohla začať! S veľkou radosťou sa najprv zahrali loptové hry vonku. Nezaobišli sme sa  ani bez bicyklov v duchu policajných hliadok. Celý školský dvor sa ozýval detským džavotom a smiechom. Po tomto šantení sa ozvali prázdne brušká.

ŠKOLA V PRÍRODE 2017

medium_S1970001.JPG


Druhý júnový týždeň strávilo 36 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka  v škole prírode na východnom Slovensku. Ubytovaní boli v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Cieľom pobytu bolo upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, kultúrno-spoločenské návyky, aktívne spoznávať seba samých a ostatných, spoznávať nové miesta našej prekrásnej vlasti.

DNI MESTA JELŠAVA

medium__KIR9169.jpg


Mesto Jelšava už tradične zorganizovalo  kultúrno-spoločenské podujatie Dni mesta Jelšava, súčasťou ktorých bol aj  program žiakov ZŠ s MŠ Jelšava.  Žiaci sa pod vedením učiteľov  poctivo pripravovali na vystúpenie,  buď v záujmových útvaroch alebo vo svojom voľnom čase.  V sobotu 10. 6. 2017 dopoludnia mohli obyvatelia mesta a návštevníci vidieť pestrý program, v ktorom účinkovali talentovaní žiaci našej školy. 

DETSKÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ

medium__KIR8936.jpg


Dňa 9. júna 2017 sa konal 9. ročník behu pod záštitou primátora mesta v rámci 2. ročníka Dňa olympijských aktivít. Všetko prebiehalo tak ako na skutočnej olympiáde. Po odznení slovenskej hymny bola vztýčená vlajka a bol zapálený olympijský oheň. Rozhodcovia i športovci predniesli olympijské sľuby. Nasledoval príhovor primátora MVDr. Milana Kolesára a riaditeľka školy Mgr. Bardoňová slávnostne otvorila olympijský deň.

KELTSKÝ KALENDÁR

medium__KIR8913.jpg


Starí Kelti boli úzko spätí s prírodou. Uctievali stromy,  verili v ich silu, a každé obdobie, každý deň v roku spájali s nejakým stromom. Podľa nich, každý strom v prírode má vlastnú povahu zhodnú s emocionálnym telom človeka, ktorý sa v danom mesiaci narodil. To znamená, že každému človeku je priradený vládnuci strom podľa dátumu narodenia. A podľa toho stromu mu prináležia aj určité vlastnosti.

ČÍTAJME SI

medium_IMG_20170606_080248.jpg


Linka detskej istoty prijíma hovory priamo od detí, dostáva  informácie o ich prežívaní a problémoch. Nie všetko je to o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Je to aj o nedostatku  pozornosti zo strany dospelých, o nude, či o nízkej kreativite detí.

VÝLET NA MURÁNSKU PLANINU

medium__KIR8695.jpg


Ráno 20.5. o 7:00 sme už stáli pred školou a očakávali autobus, s ktorým sme sa mali vydať  na Muránsky hrad. Boli sme plní očakávania, čo budeme robiť a čo nového zažijeme. Dorazili sme na Veľkú lúku a odtiaľ sme išli pešo lesnou cestou smerom na Muránsky hrad.