MEDZINÁRODNÝ DEŇ KOMPLIMENTOV

medium_50454672_338456716755165_4763172916571406336_n.jpg


24. január je dňom komplimentov. Žiaci našej školy sa na tento deň už vopred pripravili, aby mohli niekoho potešiť svojím komplimentom - milým slovom.

SÚŤAŽ ŠALIANSKY MAŤKO

medium_IMG_20181215_201630.jpg


Štvrtok 13. decembra si žiaci našej školy zmerali sily v súťaži Šaliansky Maťko. Táto súťaž v prednese slovenských povestí je veľmi obľúbená, o čom svedčí i to, že tento rok sa konal už 26. ročník.

VIANOČNÁ BESIEDKA

medium__MG_8897.JPG


Na konci kalendárneho roka 2018 sa uskutočnila v Mestskom dome kultúry v Jelšave kultúrna akcia s názvom Vianočná besiedka, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa našej školy. Účinkujúci  žiaci predviedli svoj talent pred obecenstvom, ktoré ocenilo ich výkony v tanci, speve, hre na hudobnom nástroji, divadle a iných zručnostiach, ktoré boli na vysokej úrovni.

SV. LUCIA – VYMETANIE KÚTOV

medium_Lucie 2018.JPG


Každoročne sa13.decembra oslavuje narodenie svätej Lucie. Na Luciu u nás dievčatá chodili v bielych plachtách, so zamúčenými tvárami, s husími krídlami a pierkami  vymetali domy, aby vyhnali zlých duchov. Do domu cez deň nemohla prísť žiadna žena, nič sa z domu nemohlo požičať. Ten, kto prišiel 13. decembra k susedovi so žiadosťou o požičanie, vyzeral podozrivo. S Luciou sa spájajú mnohé pranostiky, ako napríklad:

VIANOČNÝ POZDRAV

ZAČALI SA SÚŤAŽE Z MATEMATIKY

Každý rok sa v decembri začína obdobie matematických súťaží, ktoré sa konajú v rovnakom termíne na celom Slovensku. Prvou je školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda pre žiakov 3. až 8. ročníka.

ŠALIANSKY MAŤKO – I. KATEGÓRIA

medium_48363366_2150731275256196_3137367833273434112_n.jpg


     „Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.“ (MUDr. Svetozár Hikkel)


     Veľkú tradíciu v našej škole má okrem iných aj súťaž v prednese pôvodných slovenských povestí  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má svojím rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA NA HODINÁCH VLASTIVEDY

medium_48366683_381757232631852_3240687897258491904_n.jpg


Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venujeme. Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy na Základnej škole s materskou školou Jelšava je ochrana zdravia a života detí.

OZNAM


 Vážení rodičia,riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/2009 Z.z. oznamuje, že na dni  20.12. a 21.12.2018 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z technických príčin.Vyučovanie bude pokračovať podľa  platného rozvrhu hodín dňa 8.1.2019.

JAZYKOVÝ KVET V NAŠEJ ŠKOLE

Dňa 20.11.2018 sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Žiaci si vybrali poéziu alebo prózu a svoje príspevky predniesli porote, do ktorej si p. uč. Kolesárová a Michalová prizvali dobrovoľníčku  Claru z YMCA centra, ktorá im pomohla spravodlivo rozhodnúť o umiestnení žiakov. Tešíme sa veľkému záujmu žiakov o súťaž a víťazov sme vybrali nasledovne: