HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA - ŠKOLSKÉ KOLO

medium_DSCN3861.JPG


Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Školské kolo žiakov 2. – 4. ročníka sa uskutočnilo dňa 7.3.2017 a zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes.

SÚŤAŽ „JAZYKOVÝ KVET 2017“

medium_DSC02823.JPG


Naši žiaci sa po tretíkrát zúčastnili krajského semifinále v prednese poézie & prózy a vystúpení divadiel v rámci celoslovenskej recitačnej súťaže v cudzom jazyku „Jazykový kvet 2017“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Cieľom súťaže je podpora učenia sa cudzích jazykov a aktívneho záujmu o jazyky, a zároveň prezentácia jazykových zručností mládeže.

VÝLET NA HREBIENOK

medium_20170302_105742.jpg


V čase jarných prázdnin sme sa vybrali na celodenný výlet do Vysokých Tatier. Výletu sa zúčastnili deti zo ZŠ, ale aj rodičia. Zo Starého Smokovca sme sa pustili turistickým chodníkom popri pozemnej lanovke na Hrebienok. Pri stúpaní hore kopcom nás hrialo slniečko, ale pofukoval aj studený vietor. Cestou sme sa pokochali krásami zasneženej prírody Vysokých Tatier. Na Hrebienku nás privítali drevené sochy medveďov. Obďaleč sa týčili dve biele kopuly, ktoré v sebe skrývali prekrásne ľadové výtvory.

DETSKÝ KARNEVAL

medium_S1880180.JPG


Pred odchodom detí na jarné prázdniny sme zorganizovali karneval pre žiakov 1. stupňa. Zúčastnilo sa ho mnoho prekrásnych masiek, niektoré aj v sprievode rodičov. Školskú telocvičňu zaplnili princezničky, vojaci, rôzne zvieratká, víly, strigy a iné zaujímavé masky.

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

pozvánka zápis.jpg

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

V súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Číslo: 1/2017


Názov zákazky: Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ  1. 1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov: Základná škola s materskou školou Jelšava


      Sídlo: Železničná 245, 04916 Jelšava


      IČO: 37888714


      Telefón: 058/4482894, 0911 834 241


      Stránkové hodiny: 7:00 hod. – 14:30 hod.


      Zodpovedná  osoba: Mgr. Viera Bardoňová


      Kontaktná osoba : Mgr. Gabriela Lašanová


      e-mail: zsjelsava@gmail.com

TURNAJ V STOLNOM TENISE O POHÁR PRIMÁTORA MESTA JELŠAVA

medium_S1870182.JPG


Dňa 23.2.2017 sa na našej škole konal jubilejný 10. ročník turnaja žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise o pohár primátora Mesta Jelšava. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev chlapcov a 3 družstvá dievčat s celkovým počtom účastníkov 33.

SVIATOK SV. VALENTÍNA

medium_18507.jpg


Sviatok svätého Valentína sa v súčasnosti stal jedným z najobľúbenejších sviatkov najmä pre mladých ľudí. A inak to nie je ani na našej Základnej škole s MŠ v Jelšave.

8. ROČNÍK SÚŤAŽE VŠETKOVEDKO

medium_S1850005.JPG


Vo štvrtok  1. decembra 2016 sa 12 žiakov z druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka zapojilo do 8. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Žiaci si mohli v tejto súťaži otestovať svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok.

3. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO DŇA KOMPLIMENTOV

medium_IMG_20170130_095302.jpg


Už po tretí raz sme si na našej škole dňa 24.1.2017 pripomenuli Medzinárodný deň komplimentov formou školskej akcie. V tento deň školská pošta zbierala komplimenty napísané žiakmi na lístkoch po triedach. Následne ich školská pošta roztriedila a doručila žiakom i učiteľom.