VÝCHOVNÝ KONCERT MARTINA KRAUSA

medium_47384133_329909997740148_3885657264878518272_n.jpg


Dňa 5.12.2018 sa v priestoroch MsDK Jelšava uskutočnil výchovný koncert pre žiakov našej školy. Vianočné piesne Martina Krausa, finalistu súťaže „Superstar“, neboli žiakom neznáme, a tak sa sálou ozýval veselý spev. Počas programu si naši žiaci mohli zatancovať „Vianočnú zumbu“. Prekvapením v závere bolo vytváranie bublín, ktoré nám pripomenuli vianočné ozdoby na stromčeku. Mladší aj starší žiaci odchádzali z koncertu s dobrou náladou.


 


                                                                                                 Mgr. Veronika Juhárová


OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

medium_IMG_20181129_134016.jpg


Dňa 29. 11. 2018 sa v Školskej knižnici  ZŠ s MŠ Jelšava  uskutočnilo školské kolo  Olympiády zo SJL, ktorého  sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka našej školy. Účastníci olympiády si mohli overiť svoje vedomosti v teste, ktorý bol zameraný na čitateľskú gramotnosť a učivo z predmetu SJL. Ďalšou časťou bola transformácia textu a praktická (ústna) časť.

PASOVANIE PRVÁKOV

medium_S2570101.JPG


Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností,  či pravidiel. Práve v tomto okamihu sa začína nová etapa života malého človiečika - prváčika, taká prelomová a pamätná. Aby na toto obdobie žiakom zostali krásne spomienky, pripravili sme im slávnostný deň –„Pasovanie prvákov“, v ktorom  prváci  dostali možnosť ukázať nám všetkým, čo už vedia a hlavne to, že sú rovnocennými žiakmi našej školy.

ZBIERKA HODINA DEŤOM

medium_20181109_092223.jpg


V piatok 9. novembra sa naša základná škola zapojila do každoročnej pokladničkovej zbierky Hodina deťom. Ide o celoročnú zbierku na podporu jedinečných  projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Funguje už nepretržite 20 rokov a vytvára stabilný a efektívny systém podpory pre deti a mladých ľudí zo všetkých regiónov Slovenska.

OZNÁMENIE O TESTOVANÍ T5-2018

Dňa 21. novembra 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov z predmetov SJL a MAT- Testovanie 5- 2018.


Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

PRÍRODOVEDNÁ EXKURZIA

medium_IMG_20181107_104740.jpg


Keď sme  si objednávali  exkurziu do Liptovského Mikuláša na 7. novembra 2018, netušili sme,  že nás počasie prekvapí  takým krásnym teplým slnečným dňom.


Okrem počasia nás prekvapila aj bohatosť expozícií Slovenského múzea ochrany  prírody a jaskyniarstva, ktorú sme začali vzdelávacím programom Spievajúce minerály. Je to projekt, ktorý spája hudobnú výchovu s geológiou a chémiou.  Každému prvku, ktorý obsahuje minerál, sa priradil hudobný nástroj, a tak nás pri ich obdivovaní sprevádzala príjemná melódia. Medzi minerálmi bol spomenutý i magnezit  a jeden panel  sa venoval aj našej „Magnezitke“ .

PRIPOMENUTIE SI 100. VÝROČIA PRIJATIA DEKLARÁCIE SLOVENSKÉHO NÁRODA V NAŠEJ ŠKOLE

medium_20181106_085408.jpg


        Dňa 29. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnil projektový deň k výročiu vzniku  1.Československej republiky pod názvom „100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa.“


        Tohto projektového dňa sa zúčastnili všetky triedy druhého stupňa, pre ktoré si žiaci deviateho  ročníka pripravili prezentáciu a rôzne aktivity so spomínanou tematikou.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC: 100 ROKOV OD VZNIKU ČESKO - SLOVENSKA

medium_S2500187.JPG


Dňa 22. októbra 2018 sa uskutočnilo podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko - Slovenska“. Podujatia sa zúčastnili žiaci 1. stupňa a VIII.B triedy, ktorí sa dozvedeli mnoho nových informácií o jednej z najvýznamnejších udalostí našej histórie – vzniku Československého štátu  v roku 1918.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

medium_IMG_20181018_092637.jpg


     V rámci realizácie 9.ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice sa zapojilo 200 žiakov našej základnej školy v Jelšave. Projekt žiakov zaujal až natoľko, že sa doň zapojili žiaci takmer zo všetkých tried na našej škole.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V 1. ROČNÍKU

medium_45045124_750212401979512_5215899341864042496_n.jpg


Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Musíme sa zamerať na výchovu duchovne krásnej, telesne zdatnej, vyspelej mládeže, ale zároveň aj takej, ktorá je schopná chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách a z hľadiska svojich potrieb šikovne využívať rozvoj motorizmu vo svoj prospech.