Geografická olympiáda

12.gif 

7. februára sa v Revúcej konalo okresné kolo Geografickej olympiády. Mali sme zastúpenie vo všetkých kategóriách:

Rozprávkové vretienko

vretienko.gifDňa 18. februára sa konala súťaž „Rozprávkové vretienko“. Zúčastnili sa na nej žiaci našej školy. Už samotný názov hovorí o literárnom žánri, v ktorom sa súťažilo. Boli to rozprávky, a tie sú blízke a vzácne dospelým, ale hlavne deťom. S rozprávkami sa stretávame od detstva. Sú vyjadrením túžby človeka po dobre a spravodlivosti, kde dobro vždy zvíťazí nad zlom. Preto ich majú radi malí i veľkí.

 

Na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sme „zabodovali“.

medium_logo-Speak-English1-283x300_0.jpg 

Vyučujúce anglického jazyka ZŠ s MŠ v Jelšave pani učiteľky Mgr. Eva Čarná a Mgr. Martina Kolesárová sa venovali príprave žiakov na školské a následne aj okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Ich úsilie ako ja úsilie žiakov prinieslo svoje ovocie. 

Vesmírni opičiaci nás príjemne zabavili

1727184-vesmirni-opicaci-space-chimps.jpg

 

NASA stojí pred nebezpečnou úlohou a do služby je teda povolaný vnuk prvého šimpanzieho kozmonauta - Ham Tretí, ktorý by mal mať tie správne predpoklady k záchrane projektu.

Valentínska pošta

valentin.gifSvätý Valentín je dňom všetkých zaľúbených a oslavuje sa vždy 14. februára. V tento deň si ľudia, ktorí sa majú radi, vymieňajú valentínske darčeky alebo valentínsku poštu ako prejav svojej náklonnosti.

Valentínska diskotéka v ŠKD

medium_15022013972.jpg

 

Valentín je deň lásky a priateľstva. Láska je všade okolo nás,   v úprimnom úsmeve, kamarátskom objatí, v detskom pohladení, v očiach domáceho miláčika, v dôvere priateľstva, medzi manželmi i ostatnými členmi rodiny.

Pasovanie prvákov

medium_DSCN0784.JPGKoncom januára pripravili žiaci 4. ročníka pasovanie prvákov do prváckeho cechu. Všetci prváci sa na chvíľu premenili na malých šmolkov a ocitli sa v rozprávkovom svete v Šmolkove. Privítal ich tam Tatko Šmolko a jeho pomocníci Mudroš, Babroš, Šmoulinka a Bavlnka. Tí si pre našich prvákov pripravili zaujímavé úlohy, aby zistili, čo sa za 1. polrok naučili.

Zápis do 1. ročníka

zappis.gif   

    Zápis do 1. ročníka 

Výsledky olympiády v anglickom jazyku 2012/2013

medium_logo ang_0.gif 

Žiaci druhého stupňa našej základnej školy si aj tento školský rok preverili znalosti a zručnosti v anglickom jazyku na školskom kole olympiády , ktoré sa konalo 8. januára 2013 v priestoroch učební anglického a slovenského jazyka. Deti pod vedením pani učiteliek Čarnej a Kolesárovej pripravili deti na toto každoročné zápolenie v troch kategóriách.

 

Šaliansky Maťko

medium_saliansky.matko_.jpgPočas dvoch predsviatočných dní (10.12.2012 a 12.12.2012) súťažili žiaci ZŠ s MŠ Jelšava v prednese slovenských povestí, súťaži nazývanej Šaliansky Maťko Jozefa Cífera Hronského. Podstatou súťaže je rozvíjať, prehlbovať a upevňovať zručnosti žiakov v umeleckom prednese, vytvárať trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti a posilňovať záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru.