Vianočná besiedka

medium_DSCF5295.jpg

 

Dňa 20.12.2012 sme organizovali vianočnú besiedku pre 2. stupeň. Organizáciu, výzdobu a sprievodné slová mali na starosti žiaci VIII.A a IX.A triedy. Program si pripravili pod vedením učiteľov žiaci 5.- 8. ročníka. Predviedli sa koledami, scénkami, básňami, spevom, vinšovačkami. Vystupovali aj mažoretky a na záver sme si zaspievali Tichú noc.

Predvianočná diskotéka

medium_DSCF5341.JPG

 

V tento krásny predvianočný čas si žiaci VI.B triedy ZŠ s MŠ v Jelšave zatancovali a zabavili sa na triednej diskotéke.Vyfintení a plní energie sme sa stretli po školskej vianočnej besiedke, vyzdobili a pripravili sme si triedu, prichystali občerstvenie a mohla sa začať „bujará zábava“. 

Súťaž automodelárov

auta.gif

V oblastnej súťaži automodelárov rádiom riadených modelov usporiadanej na novej autodráhe v našej škole, sa zúčastnili pretekári z Košíc, Revúcej a Jelšavy.

Olympiáda zo slovenského jazyka

images (3)_0.jpg

 

Dňa 22. 11. 2012 si žiaci zmerali sily v súťaži Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať ich záujem o sebavzdelávanie, samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Oznámenie

Vážení rodičia,  

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jelšava Vám oznamuje, že na základe vyhlásenia ústredného štrajkového výboru, prerušuje časovo neobmedzený štrajk. Vyučovanie bude pokračovať už zajtra 29.11.2012 podľa rozvrhu hodín. Ďakujeme za podporu.

Stolnotenisový turnaj

ping.gifDňa 15.novembra 2012 sa v našej škole uskutočnil už 6. ročník stolnotenisového turnaja žiakov „O pohár riaditeľa ZŠsMŠ Jelšava“ pod záštitou primátora Jelšavy MVDr. Milana Kolesára. Zúčastnilo sa ho 41 súťažiacich zo siedmich škôl : ZŠ Muráň, ZŠ Sama Tomášika s MŠ Lubeník, ZŠ I. B. Zocha Revúca, ZŠ Hviezdoslavova Revúca, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ Jelšava a ZŠsMŠ Jelšava.

Deň stromov s lesníkmi na škole

medium_DSCF4993.jpg

 

V týždni od 22.- 26.októbra boli chodby a triedy našej školy vyzdobené stromami- vyrobené boli z papiera aj z prírodného materiálu. Teoretické vedomosti o stromoch našich lesov mohli žiaci 5. a 6.ročníka našej školy využiť počas plnenia zážitkových úloh v piatok 26. 10. 2012. 

Žiaci sa zmenili na tancujúce strašidlá

halx5.gif

 

 

 

Žiaci druhého stupňa (hlavne „angličtinári“) sa nevedeli dočkať posledného vyučovacieho dňa pred jesennými prázdninami. Prečo? Dôvod je jednoduchý – bol to deň veľkej HALLOWEEŇACKEJ PÁRTY , ktorú sme si už tradične pripravili a zrealizovali v telocvični našej školy. 

Súťaž : Energia v našom meste

medium_logo_5roc_Sutaz_Energia_v_nasom_meste_1.jpg

5. ročník Súťaže pre školy, tento rok na tému „Energia v našom meste“, prináša novinky, ale aj tradične hodnotné ceny Aj v školskom roku 2012/2013 spúšťa EkoFond súťaž pre aktívnych a kreatívnych učiteľov a žiakov základných škôl a 1. stupňa 8-ročných gymnázií na celom Slovensku.

Veselica strašidiel - Hallowen na 1. stupni

medium_20121030_161829.jpg

 

Tesne pred Sviatkom všetkých svätých sa v našej škole stretli malé strašidielka. Bolo ich veru neúrekom!