NOC V ŠKOLE - IV.A

medium_IMG_20170622_224752.jpg


     Štvrtková júnová noc (22.6.2017) nebola pre niektorých štvrtákov ako každá iná. Bola zvláštna a neobyčajná, pretože ju trávili v škole. V popoludňajších  hodinách deväť detí IV.A triedy prekročilo prah školy plní očakávaní. Zložili si svoje batohy a „naša noc“  sa mohla začať! S veľkou radosťou sa najprv zahrali loptové hry vonku. Nezaobišli sme sa  ani bez bicyklov v duchu policajných hliadok. Celý školský dvor sa ozýval detským džavotom a smiechom. Po tomto šantení sa ozvali prázdne brušká.

ŠKOLA V PRÍRODE 2017

medium_S1970001.JPG


Druhý júnový týždeň strávilo 36 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka  v škole prírode na východnom Slovensku. Ubytovaní boli v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka pri Košiciach. Cieľom pobytu bolo upevňovať zdravie, rozvíjať telesnú zdatnosť, kultúrno-spoločenské návyky, aktívne spoznávať seba samých a ostatných, spoznávať nové miesta našej prekrásnej vlasti.

DNI MESTA JELŠAVA

medium__KIR9169.jpg


Mesto Jelšava už tradične zorganizovalo  kultúrno-spoločenské podujatie Dni mesta Jelšava, súčasťou ktorých bol aj  program žiakov ZŠ s MŠ Jelšava.  Žiaci sa pod vedením učiteľov  poctivo pripravovali na vystúpenie,  buď v záujmových útvaroch alebo vo svojom voľnom čase.  V sobotu 10. 6. 2017 dopoludnia mohli obyvatelia mesta a návštevníci vidieť pestrý program, v ktorom účinkovali talentovaní žiaci našej školy. 

DETSKÝ OLYMPIJSKÝ DEŇ

medium__KIR8936.jpg


Dňa 9. júna 2017 sa konal 9. ročník behu pod záštitou primátora mesta v rámci 2. ročníka Dňa olympijských aktivít. Všetko prebiehalo tak ako na skutočnej olympiáde. Po odznení slovenskej hymny bola vztýčená vlajka a bol zapálený olympijský oheň. Rozhodcovia i športovci predniesli olympijské sľuby. Nasledoval príhovor primátora MVDr. Milana Kolesára a riaditeľka školy Mgr. Bardoňová slávnostne otvorila olympijský deň.

KELTSKÝ KALENDÁR

medium__KIR8913.jpg


Starí Kelti boli úzko spätí s prírodou. Uctievali stromy,  verili v ich silu, a každé obdobie, každý deň v roku spájali s nejakým stromom. Podľa nich, každý strom v prírode má vlastnú povahu zhodnú s emocionálnym telom človeka, ktorý sa v danom mesiaci narodil. To znamená, že každému človeku je priradený vládnuci strom podľa dátumu narodenia. A podľa toho stromu mu prináležia aj určité vlastnosti.

ČÍTAJME SI

medium_IMG_20170606_080248.jpg


Linka detskej istoty prijíma hovory priamo od detí, dostáva  informácie o ich prežívaní a problémoch. Nie všetko je to o krízach, ktoré ohrozujú detský život. Je to aj o nedostatku  pozornosti zo strany dospelých, o nude, či o nízkej kreativite detí.

VÝLET NA MURÁNSKU PLANINU

medium__KIR8695.jpg


Ráno 20.5. o 7:00 sme už stáli pred školou a očakávali autobus, s ktorým sme sa mali vydať  na Muránsky hrad. Boli sme plní očakávania, čo budeme robiť a čo nového zažijeme. Dorazili sme na Veľkú lúku a odtiaľ sme išli pešo lesnou cestou smerom na Muránsky hrad.

SÚŤAŽ JAZYKOVÝ KVET

medium_18679233_1427035900691733_2070615694_n.jpg


Máme obrovskú radosť z úspechu našich tretiakov Sabínky Kolesárovej, Marcelky Rohárovej, Jakuba Palica, Adriána Polláka, Filipa Bábela a Erika Leštála, ktorí sa umiestnili na 3. mieste v celoslovenskom finále súťaže divadiel v anglickom jazyku Jazykový kvet. Finále sa konalo 19. mája v aule Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, kde sa im prihovoril rektor univerzity a dekanka Filozofickej fakulty.

OKRESNÉ KOLO V ĽAHKEJ ATLETIKE

V piatok 19. mája 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v ľahkej atletike v Revúcej. Reprezentovalo nás  6 dievčat a 6 chlapcov. Z ôsmich zúčastnených družstiev naša škola obsadila krásne 3. miesto. Majstrom okresu v hode kriketovou loptičkou sa stal žiak Lukáš Deme z VIII.B triedy, ktorý postúpil do krajského kola. V tejto disciplíne sa darilo aj žiačke Alžbete Schüsserovej z V.B triedy, ktorá získala 2. miesto. V skoku do diaľky obsadil 2.

SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME

medium_710767-img-20170509-wa0003.jpg


V mesiacoch marec a apríl sa naša škola po prvýkrát zapojila do vedomostnej  súťaže pre základné a stredné školy, ktorú každoročne organizuje Slovenská olympijská akadémia v spolupráci so Slovenským olympijským výborom.