Exkurzia v Budapešti

Každý sa teší na koniec školského roka. Pani učiteľky sa rozhodli, že nám tento koniec
školského roka pekne spestria. Vybavili nám v dňoch 16.-17.6.2011 exkurziu do Budapešti,

Škola v prírode - Nový Smokovec

            Pomaly sa blížil koniec školského roku a to je čas, keď sa na našej škole  organizuje škola v prírode pre žiakov 1. stupňa. 

            Tohto roku sa jej zúčastnilo 39 žiakov  pod vedením vedúcej Mgr. Gabriely Lašanovej,  Bc. Emílie Simanovej, Mgr. Soni Vojtechovskej a  zdravotníčky Petry Jevošovej. Žiaci boli ubytovaní v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier - v Novom Smokovci, moderne zariadenom penzióne Villa Siesta.

Habakuky

Dňa 21.6.2011 sa 41 usilovných žiakov prvého stupňa našej základnej školy, účastníkov rôznych literárnych, dramatických, ale i matematických súťaží, vybralo na cestu rozprávkovou krajinou

www.zsjelsava.edu.sk

Prvá web stránka našej školy.

ŠKD brigáda

Pri našich vychádzkach do okolitej prírody sme si všimli  v akom hroznom stave je naša rieka Muránka.  Najmä časť, kde ústi potok Jordán do ri

Štúrov Zvolen

Dňa 12.5.2011  sa uskutočnilo v Revúcej regionálne kolo súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

Slávik Slovenska 2011

Slávik Slovenska je súťaž v speve ľudových piesní. Žiaci našej školy sa do tejto súťaže zapájajú každoročne.  Inak tomu nebolo ani tento školský rok. Dňa 15.4.2011 sa na našej škole konalo školské kolo tejto súťaže. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov 1. až  9. ročníka. Súťažili v troch kategóriách.  Každý sa predstavil spevom povinnej ľudovej piesne a ľudovej piesne podľa vlastného výberu. Žiaci sa snažili

Opäť úspešní

I v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia úloh Geografickej olympiády a popasovali sa s rôznymi úlohami.

Žiaci ZŠ s MŠ Jelšava „bodovali“ v okresných matematických súťažiach

  Začiatok jari je už tradične obdobím okresných matematických súťaží.

Vzdušné zámky

medium_1332425073058.jpgmedium_1332425439487.jpg