Čarovné vyučovanie

„Hókus pókus láry fáry nech sa Vám dnes v škole darí..“ Akosi takto znelo zaklínadlo, ktorým sa začínal deň 28. október 2010 u tretiakov a štvrtákov  v našej škole. Už od samého rána sa tam babky-učiteľky-ježibabky zvŕtali      pred tabuľou,  na ktorej boli strašidelné príklady. Vyučovalo sa v triedach, kde poletovali duchovia, netopiere a zo stropu viseli tekvice. Naši žiaci sú však nebojácni a všetky tieto nástrahy hravo zvládli.

Exkurzia v Rimavskej Sobote

    Dňa 5. 11. 2010 sa 45 žiakov  3. a 4. ročníka zúčastnilo exkurzie do hvezdárne KHaP M  Hella a múzea v Rimavskej Sobote pod vedením p. učiteľky S. Vojtechovskej a p. zástupkyne Miriam Pánikovej.

Štúrov Zvolen

 

Dňa 18.  a 19. júna 2010 som sa zúčastnil celoslovenskej súťaže  v rétorike. 24. ročník súťaže Štúrov Zvolen sa konal vo Zvolene, kde som cestoval s p. uč. Vinarčíkovou, aby som reprezentoval náš Gemersko-malohontský región a taktiež ZŠ s MŠ v Jelšave. 

Týždeň hlasného čítania. Jelšavan 2010

 

Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní už po deviatykrát organizovalo Týždeň hlasného čítania. Hlavnou myšlienkou tohto projektu  bolo priblížiť dva svety - svet dospelých so svetom detí, prostredníctvom príbehov a rozprávok. 

História školy

 

História školy na Železničnej ulici Jelšava