SÚŤAŽ - NA BICYKLI BEZPEČNE

medium_18425122_1984630788435729_7159276388588408716_n.jpg


Na dopravnom ihrisku v areáli našej základnej školy sa dňa 04.05.2017 konalo školské kolo súťaže „Na bicykli bezpečne“. Do súťaže sa zapojili žiaci 4.A triedy, ktorí sa svedomito pripravovali.

REVÚCKE LESNÍCKE DNI

medium_S1950031.JPG


           Dňa 27. apríla 2017 sa šiesti žiaci piateho ročníka zúčastnili Revúckych lesníckych dní. Kvôli nepriaznivému počasiu sa toto podujatie konalo v budove Odštepného lesného závodu Revúca.

DEŇ ZEME - 1. STUPEŇ

medium_2_0.jpg


Svetový deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúci diskusiu o možných riešeniach. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry.

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA - 1. STUPEŇ

Žiaci 1. stupňa sa už tradične v mesiaci apríl zapojili do akcie Týždeň hlasného čítania, ktorú organizuje Združenie Orava.


Tohto roku sa žiaci aktivitou  ,,S knihou za hudbou“ vybrali do sveta hudby. Cestou ich sprevádzala taktová palička, ktorá malým čitateľom počas siedmich dní každý deň predstavila jeden hudobný nástroj.   Po splnení jednotlivých úloh im hudobné nástroje vykúzlili indície - písmenká. Zo získaných písmen potom rozlúštili záverečnú hádanku: Ako sa volá vládca a krotiteľ všetkých hudobných nástrojov?

DEŇ ZEME NIE JE LEN JEDEN DEŇ

medium_O7.jpg


Aj naša škola sa zapojila do týždňa Zelených škôl, ktorý organizovala Živica od 19.-26. apríla 2017. Keďže prioritnou témou je Zeleň a ochrana prírody, naše aktivity boli zamerané práve na túto problematiku. Jedným z našich cieľov je zvýšiť počet a rozmanitosť pôvodných drevín v školskom areáli. Žiaci počas celého týždňa postupne zasadili 20 druhov drevín a vytvorili nový oddychový kútik - keltský kalendár. Jeho využitie nájde uplatnenie aj počas vyučovania.

OZNAM

Vážení rodičia,


riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/ 2009 Z.z. oznamuje, že na deň  10.5.2017 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie v MŠ aj ZŠ.

ÚSPECH NÁŠHO TÍMU V SÚŤAŽI - VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

medium_1.jpg


Dňa 26.4.2017 sa tím piatich žiakov z IX.A triedy v zložení Lucka Ďurianová, Janka Ďorďová, Dušanka Krejsová, Vivien Géreczová a Michal Drevňak zúčastnil na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne v Žiline programu JA Slovensko, na ktorej študentské tímy prezentujú svoje regióny.

SLÁVIK SLOVENSKA

medium_20170427_140035.jpg


Slávik obyčajný je malý vtáčik. Je výnimočný tým, že spieva cez deň, ale aj v noci. Od nepamäti je symbolom spevákov. Je aj symbolom celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska, ktorá sa v školskom roku 2016/2017 koná už 27-krát.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

medium_IMG_20170412_092255.jpg


        Už niečo vyše mesiaca pozývala sovička všetkých budúcich prvákov na zápis do našej základnej školy.  Na jej pozvanie, deti prichádzali 12. apríla v sprievode svojich rodičov,  aby sa zoznámili s priestormi školy a aby boli právoplatne do nej zapísané.

DEŇ NARCISOV 2017

medium_Narcis1.jpg


Dňa 7. apríla prebiehal v rámci celej republiky  dvadsiaty prvý ročník verejnej finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine SR pod názvom Deň narcisov.