ZÁVER ŠK. R. 2017/2018 A OCENENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV

medium_IMG_20180629_080957.jpg


     Po dlhých 10 mesiacoch učenia sa, prípravy na vyučovanie a rôzne súťaže či spoločenské podujatia, sa všetci tešíme na zaslúžené letné prázdniny. Posledný deň školského roka je venovaný  oceneniu tých žiakov, ktorí sa počas uplynulého školského roka snažili najviac a dosiahli pekné úspechy v školských, okresných, krajských, ba dokonca i celoslovenských súťažiach.

DOBRODRUŽNÁ NOC V ŠKOLE

medium_1_2.jpg


            Dvanásť žiakov IV. A triedy strávilo z 19.6. na 20.6.2018 noc v škole. Stretli sme sa 16,30 hod. a dobrodružstvo sa mohlo začať. Žiaci sa rozdelili do 4 družstiev.

VÝLET - SVÄTÝ ANTON

medium_S2490077.JPG


Deň pred koncoročným vysvedčením, 28. júna, si žiaci 1. stupňa spríjemnili školským výletom. 42 žiakov v sprievode pani učiteliek: Pánikovej, Vojtechovskej a Simanovej, navštívilo v jeden deň hneď niekoľko miest plných zážitkov.

HÁJENKA A EVP

medium_20180626_104119.jpg


Koniec školského roka patrí predovšetkým výletom. Už niekoľko rokov po sebe ZŠ s MŠ Jelšava organizuje environmentálny výučbový program na chate Hájenka - Hrádok. Je určený predovšetkým pre žiakov šiesteho ročníka a spája v sebe náučné aj zábavné aktivity.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - KLENOTY SLOVENSKA

medium_36137252_10212296902644849_247337305331728384_n.jpg


     Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina. Táto malebná krajina skrývala mnoho  pokladov, o ktorých však kráľ ani ľud tejto krajiny nemal tušenia... 


 


     V piatok 22.6.2018 Základnú školu s materskou školou Jelšava navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska.  

SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO

medium_20180607_133621.jpg


Tak ako každý rok aj v tomto roku sa na našej škole konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Stretlo sa na ňom osem malých speváčikov z 1. – 3. ročníka. Deti s radosťou zaspievali pripravené piesne a pomohli tak slávikovi nájsť stratenú melódiu. Po vypočutí speváckych výkonov všetkých prihlásených mala porota veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Napokon bol konečný verdikt poroty nasledovný:

MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA - KOZMIX

medium_IMG_20180529_103602.jpg


Nezisková organizácia EDULAB aj v tomto školskom roku spustila projekt Malá finančná akadémia s Kozmixom pre žiakov 1. stupňa ZŠ. My sme sa stali jeho súčasťou.

DEJEPISNÝ KVÍZ

medium_20180528_120626.jpg


Dňa 28.05.2018 sa v priestoroch našej základnej školy uskutočnil  dejepisný kvíz na tému „Druhá svetová vojna a história nášho mesta“.

NA BICYKLI BEZPEČNE - ŠKOLSKÉ A OKRESNÉ KOLO DOPRAVNEJ SÚŤAŽE

medium_34382078_10212151948901096_5807265730923593728_n.jpg


Dňa 2.5.2018 sa v areáli našej školy konalo školské kolo dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2018“. Na túto súťaž sa pripravovali žiaci IV.A triedy a žiaci, ktorí počas školského roka  navštevovali Dopravno-zdravotnícky krúžok. Súťažiaci si overili teoretické vedomosti z pravidiel cestnej premávky so zameraním na chodca a cyklistu, ďalej si preverili zručnosť pri jazde na bicykli cez prekážky, v poslednom rade sa popasovali so spoznávaním dopravných značiek.

VÝLET NA MURÁNSKY HRAD A SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

medium__KIR0760.jpg


Žiaci našej školy sa zúčastnili výletu na Muránsky hrad a spomienkovej slávnosti. Za účasti ministra obrany SR Petra Gajdoša (SNS) si v sobotu 19.5.2018 pietnou spomienkou pri pamätníku na Veľkej lúke v Národnom parku (NP) Muránska Planina uctili pamiatku obetí druhej svetovej vojny.