Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

medium_S1750007.JPG


Pri príležitosti 12. ročníka celoslovenského projektu „Medzinárodného dňa školských knižníc“ sme v našej škole dňa 24.októbra 2016 zorganizovali besedu, na ktorej sme  privítali a predstavili malému čitateľovi známu spisovateľku  rozprávok a povestí z nášho regiónu Gemer-Malohont Mgr. Evu Wilson z Jelšavy.

Záložka do knihy spája školy

medium_20161021_093248.jpg


 Žiaci ZŠ s MŠ Jelšava sa aj v tomto školskom roku zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: „ Čítam, čítaš, čítame.“

VÝLET DO JASKYNE

medium__KIR7651.jpg    Dňa 13.10.2016 žiaci zo záujmových útvarov Podnikanie v cestovnom ruchu, Turisticko - fotografický krúžok a Turisticko – športový krúžok strávili príjemné popoludnie v rekreačnej lokalite Hrádok.

Žiacky parlament

VÝBOR ŽIACKEHO PARLAMENTU – 2016 / 2017


 Predseda – Lucia Ďurianová


Podpredseda – David Dono


Zapisovateľ – Klaudia Enická


Referenti pre zverejňovanie informácií – Viktória Samková

Popoludnie v kaštieli

 Popoludnie v kaštieli


V sobotu dňa 1.10.2016 v kaštieli Coburgovcov v meste Jelšava sme my žiaci z krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu spoluorganizovali popoludnie plné hier, zábavy a oddychu v priestoroch kaštieľa a jeho záhrady.

Oblastný Turnaj v minifutbale v ŠZŠ Revúca

Oblastný Turnaj v minifutbale, ktorý sa už tradične koná v mesiaci september, sa stáva z roka na rok obľúbenejšou športovou akciou.


Biela pastelka

Zbierka „Biela pastelka“

Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017

skola.png

 

Milí žiaci a rodičia, Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2016/2017,

ktoré sa uskutoční

 5. septembra 2016

o 8.00 hod.

na školskom dvore

pred E pavilónom.


  Tešíme sa na Vás!

Zoznam pomôcok pre žiaka 1. ročníka

school-supplies 2.gif   

 

        Zoznam školských potrieb nájdete tu:

Pozvánka

na 1. riadne zasadnutie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jelšava v školskom roku 2016/2017, ktoré sa uskutoční dňa 06. 09. 2015 o 14.00 hod. v priestoroch knižnice základnej školy