NAŠE "TELEVÍZNE HVIEZDY" V RTVS

medium_32294481_10157587619447818_2473345814634692608_n.jpg


Dňa 25.4.2018 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili nahrávania zábavno-súťažnej edukačnej  relácie Daj si čas v RTVS v Mlynskej doline v Bratislave. Súťažili v štvorčlennom tíme s moderátorom Mimom Ambrózom a ich súpermi boli žiaci zo ZŠ Breza.

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA 2018

medium_S2430074.JPG


V mesiaci apríl sa žiaci prvého stupňa ZŠ s MŠ Jelšava zapojili do 16. ročníka  akcie Týždňa hlasného čítania, ktorú každoročne organizuje Združenie Orava pre žiakov základných škôl s cieľom rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

ŠKOLA V PRÍRODE 2018

medium_31369703_1676736275750488_4387460782518960128_n.jpg


Tretí aprílový týždeň 15 druhákov, 4 štvrtáčky a 5 detí z MŠ strávili týždeň v škole v prírode na Heľpe pod vedením Mgr. Ivety Šmidtovej, Mgr. Emílie Simanovej a Mgr. Slávky Benčkovej. Ubytovaní sme boli v penzióne Majk, ktorý bol vybavený aj bazénom.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

medium_dv.jpg


Dopravná výchova sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách. Dopravná výchova nie je v našej škole samostatným predmetom, ale je do obsahu jednotlivých predmetov zaradená tak, aby každý predmet svojou špecifickosťou a väzbou s prvkami dopravnej výchovy prispel k výchove detí, k výchove aktívnych účastníkov cestnej premávky a rozvíjal kompetencie.

KAMARÁT PLUS

Je to  postavička, symbol zaujímavých a zábavných matematických úloh.  S takýmito úlohami sa popasovali  žiaci 5. až 7 . ročníka ZŠ s MŠ Jelšava  26. mája 2018  v poobedňajších hodinách.  Vyskúšali si svoje logické uvažovanie,  „zdravý sedliacky rozum“  a tímovosť  v piatich súťažných kolách . Súťažilo sa vo dvojiciach  s nasledovným umiestnením žiakov:

LITERÁRNA EXKURZIA V PREŠOVE

medium_8377dsc_3018.jpg


Dňa 23. apríla 2018  vybraní žiaci 5. – 9. ročníka museli vstať o čosi skôr. Čakala ich dlhá cesta do Prešova. Zúčastnili sa literárnej exkurzie do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Tešili sa na muzikál   NIKOLA ŠUHAJ LÚPEŽNÍK.

SME DRUHÍ NAJLEPŠÍ V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

<medium_30724487_10157504613297818_7609847270078414848_n.jpgP>Dňa 13.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili finálového kola súťaže Jazykový kvet v Banskej Bystrici, kde sa dve divadelné hry  „ Súťaž v stavaní pieskových hradov“ , v ktorej si zahrali naši štvtáci a tretiaci Sabínka Kolesárová, Nelka Buchaľová, Jakub Palic, Adrián Pollák, Filip Bábel a Jakub Hrivnák a divadelná hra „Baba Yaga“ v podaní našich siedmakov a šiestakov  Jozef Poperník, Michaela Momčilovová, Simon Sedlák, Veronika Géreczová, Simona Polláková, Diana Požgová, Sofia Chlebušová a Dominika Gergelyová umiestnili na 2. mieste.

NAŠI ŽIACI NA STAROM HRADE

medium_30729236_10157514390942818_5506084847258435584_n.jpg

DEŇ ZEME V ZŠ S MŠ JELŠAVA

medium_S2370024.JPG


22. apríla si každý rok pripomíname Deň Zeme. Je to deň, počas ktorého si uvedomujeme význam našej planéty o niečo viac. My sme si tento rok pripomenuli Deň Zeme o niečo skôr, a to 13. apríla prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré si pre žiakov 2. stupňa pripravili pracovníci Mestských lesov Revúca. Stanovíšť, na ktorých prebiehali dané aktivity, bolo 6. Na ich realizáciu sme využili našu školskú záhradu s konkrétnymi záhradnými prvkami. V Artušovom kruhu pani Ing. Zuzana Borošová vysvetlila žiakom  význam plodov. V stromoradí, tvorenom z jabloní, im pán Ing. Igor Viszlai objasnil kolobeh vody a pripravil zábavnú pohybovú aktivitu.  Pri bylinkovej špirále sa zase dozvedeli od Ing. Lucie Hoľukovej informácie o potrave pre zvieratá. Rozptýlenie ich čakalo na športovom ihrisku v podobe pohybových aktivít, ktoré usmerňoval pán Branislav Gdovin.  Drevo ako obnoviteľný zdroj energie predstavil žiakom pán Július Pavelko pri Keltskom kalendári. Tu si mohli žiaci vyskúšať aj svoju rýchlosť a silu. Trieda v prírode poslúžila ako posledné stanovište, ktorými boli tvorivé dielne. Žiaci si mohli pod vedením pani Ing. Evy Vavrekovej a pána Jozefa Pocklana, pracovníla Lesnej správy Tornaľa, vyskúšať svoju šikovnosť výrobou jednoduchého motýľa.  

MAREC MESIAC KNIHY

medium_30708193_10157499747737818_1909762950537674752_n.jpg


Už roky mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. 
Kniha, najväčší priateľ človeka od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých.