VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

medium_29856068_1947182321989997_1643362976_n.jpg


Veľkonočná výzdoba - kuriatka, zajačiky, veľkonočné kraslice a venčeky, to všetko patrí k vytvoreniu príjemnej veľkonočnej atmosféry. Preto sme si i my, učitelia aj žiaci ZŠ s MŠ Jelšava, priblížili blížiacu sa Veľkú noc každoročnými tvorivými dielňami prostredníctvom  zhotovovania takýchto originálnych tematických dekorácií.

POZNÁVACÍ VÝLET DO BRATISLAVY

medium__KIR0385.jpg


Dňa 22.3.2018 naša škola ponúkla žiakom možnosť absolvovať poznávací  výlet do Bratislavy. Vedenie školy využilo voľné miesta v autobuse, ktorý viezol účastníkov súťaže  Vitajte v našom regióne, a tak sa mohlo 29 žiakov zúčastniť  poznávacieho zájazdu. 

KUKUČÍNOVA REVÚCA

medium_hk2.jpg

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - II. STUPEŇ

medium_IMG_20180315_141334.jpg


Dňa 15. marca 2018  vzdali  žiaci 5. - 9. ročníka hold nášmu najväčšiemu slovenskému básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, ktorý ospieval náš krásny ľubozvučný jazyk  týmito slovami:  „Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš lásky svätá..." Že naši žiaci majú tiež radi svoj rodný jazyk svedčí aj to, že sa zúčastnili súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa koná na počesť tohto básnika. Porota mala neľahkú úlohu, hodnotila podľa kritérií: dramaturgická príprava, tvorivosť a osobnostný prístup recitátora, pôsobivosť prednesu. Nakoniec rozhodla:

OZNAM

Vážení rodičia,


riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Jelšava, Železničná 245 Vám v súlade s ustanovením § 3 ods. 10 vyhlášky MŠSR č. 231/2009 Z.z. oznamuje, že na deň 4.4.2018 bolo rozhodnutím riaditeľky ZŠ s MŠ Jelšava udelené voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších  zákonov v znení neskorších  predpisov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie.

TÝŽDEŇ PRE VODU 2018

medium_tyz.voda1_.JPG


Súťaž Týždeň pre vodu organizujeme každoročne pri príležitosti Svetového dňa vody 22. marca, ktorý v roku 1992 vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Každý rok je zameraný na inú tému. Tohtoročná téma „Príroda pre vodu“ skúma, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie problémov súvisiacich s vodou v 21. storočí.  Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú krízy súvisiace s vodou, ktoré vidíme na celom svete. Výskyt povodní, opakujúce a predlžujúce sa obdobia sucha či znečistenie vody vzrastajú v dôsledku zhoršeného stavu vegetácie, pôdy, riek a jazier. Keď prehliadame problémy ekosystémov, znižujeme možnosť poskytnúť vodu všetkým ľuďom. A bez nej predsa nie sme schopní prežiť a prosperovať.  

ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI - VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE

medium_29137967_10157431038797818_2075292387_n.jpg


Dňa 22.3.2018 sa tím 5 žiakov z IX.A a VIII.A triedy: Dianka Balogová, Nika Gočaltovská, Nika Boldyová, Miška Sabonová a Milan Sendrey zúčastnili na celoslovenskej súťaži Vitajte v našom regióne v Bratislave - programu JA Slovensko pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Ako jediní z revúckeho okresu sme prezentovali časť pamiatok na Gotickej ceste a remeslá z týchto lokalít.  Počas prípravy na súťaž sme navštívili pamiatky a vyskúšali sme si v kováčskej dielni Perunius v Štítniku ukovať klince, vyrobiť si vlastné hrnčiarske výrobky podľa šivetického vzoru a prezreli sme si katolícky kostol v Chyžnom. 

TURNAJ V STOLNOM TENISE O POHÁR PRIMÁTORA MESTA JELŠAVA

<medium_S2350182.JPGP>Dňa 22.3.2018 sa v našej škole konal 11. ročník turnaja žiakov a žiačok ZŠ v stolnom tenise o pohár primátora Mesta Jelšava. Zúčastnilo sa ho 10 družstiev chlapcov a 4 družstvá dievčat s celkovým počtom účastníkov 42. Turnaj chlapcov a dievčat sa odohral systémom vzájomných zápasov na 4 víťazné zápasy, podľa pravidiel stolného tenisu.

AJ MATEMATIKA NÁS BAVÍ!

V utorok 13.3.2018 sa v Tornali uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.


Spolu 78 žiakov 3. až 8. ročníka z 8 zúčastnených základných škôl a osemročného gymnázia si zmerali sily vo vedomostiach v predmete matematika.


Súťaž spočívala v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút a to bez použitia kalkulačky, matematických tabuliek, či iných pomôcok. Ak žiak vyriešil aspoň 10 úloh správne, mohol získať aj bonusové body za ušetrený čas a stať sa úspešným riešiteľom. Naša škola mala zastúpenie v každej kategórii a žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením vyučujúcich matematiky.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - MLADŠÍ ŽIACI

medium_S2340031.JPG


O kráse našej rodnej reči sme sa presvedčili počas prednesov poézie a prózy mladších žiakov 2. až 4. ročníka v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, dňa 9. marca 2018.


Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to v  prednese poézie a prednese prózy. V úvode si súťažiaci vypočuli slová od P. O. Hviezdoslava a jeho povestné bodkované mašličky určili žiakom poradie v súťaži.